Temel Amaç

Biz "Çığır Açan Yenilikler" ile insan merkezli ürün ve hizmetler sunarak müşterilerinin güvenliği ve mutluluğunu sağlama sözü veriyoruz.
Ayrıca, sürdürülebilir ve sağlam büyümeyi başarıyor ve topluma katkı sağlıyoruz.

     

 

Vizyon

"En Yenilikçi ve Saygın Koreli Otomotiv Şirketi"
Bu bizim yönetim felsefesini (Temel amaç) uygulayarak ve yeni meydan okumalara göğüs gererek birlikte gerçekleştireceğimiz yeni vizyonumuzdur.

 

Yenilikçi

İnsan ve çevre için Teknoloji Yeniliği, müşterinin ihtiyacı ve beklentisinin ötesine geçen Müşteri Yeniliği ve müşterinin tercihlerini yönlendiren Hizmet Yeniliği, bu yenilikleri getirerek  müşteri tatmin edici hizmet ve farklılaştırılmış ürünler sağlayan Şirket.

 

Saygın

Hissedarlar, çalışanlar, iş ortakları ve de tüm ilgili tarafların takdirini toplayan saygın bir şirket olmayı sağlayan karşılıklı saygı, birlikte büyümeyle birlikte işbirliği ile hisse sahipleri de dahil olmak üzere paydaşlara, çalışanlara ve iş ortaklarına son derece memnuniyet veren Şirket.

 

Koreli

Şanlı mirasını kuşaktan kuşağa aktaran ve yenilikçi bir yol gösteren, sonunda küresel pazarda Koreli bir otomotiv firması olarak prestijini yücelten bir Şirket. 

 

Yeni Temel Değerler – Davranış Kuralları

İşimizi yürütmekte bağlı olduğumuz ilkeler

Diğer bir deyişle hedeflerimize ulaşmak için uğraş verirken tüm faaliyetlerimize yön vermesi gereken temel değerlerimiz. 

Müşteri Önceliği     

• Müşteri bakış açısından düşünün ve müşteriyi tatmin etmeye çalışın
• Müşteriye en kaliteli ürün ve hizmeti sağlayın
• Ortaklarla işbirliği yaparak birlikte büyümeyi hedefleyin
 
 
Küresel Zihniyet

• Çeşitli kültürleri ve küresel pazarı anlayın
• Küresel zihniyet ve uzmanlık geliştirin

 
Doğruluk

• Yasa, yönetmelik ve esaslara göre, dürüstlük v5e haysiyetle hareket edin
• İlkelere ters düşen eylemlere taviz vermeyin

 
Saygı ve İşbirliği

• İnsanlarla güven ve açıklıkla iletişim kurun ve saygı duyun
• Önce ekibi düşünün ve karşılıklı işbirliği oluşturun

 
Yenilik

• Başarısızlıktan korkmayın ve gelecek odaklı zihniyete sahip olun
• Girişimci hedefler belirleyin ve yenilikçi ve iddialı tarzda davranın
• Değişiklikleri olumlu karşılayın ve aktif bir şekilde ele alın